Terapi

Terapeutisk effekt

De fleste tilbudene våre vil kunne ha en terapeutisk effekt.  Rideturer ut i naturen, å skape keramikk, å male bilder eller å ta i mot et nyfødt lam.. kan gi oss ro i vårt indre og kan sette livet i nye perspektiv. Mange opplever at slike aktiviteter, i et trygt miljø, kan ha positiv effekt og til og med endre eget liv og hverdag. For en del
opplever vi nærmest en mirakuløs effekt. Miljøet og aktivitetene kan innebære en forskjell som gjør en forskjell i menneskers liv.

Terapi

Vi kan også tilby terapi. Da setter vi oss ned på et rom og prater sammen i fred og ro. Vi forsøker å sette ord på utfordringer i livet, enten det er en selv, de nærmeste, barnevernet eller andre som bekymrer seg. Vi jobber for å se sammenhenger og åpne opp for løsninger og muligheter. Vi forsøker å være sensitiv for følelser og forsøker å tenke med hjertet.

Ved Familiebasen er terapi integrert i behandlingen dersom det er behov for det. For privatpersoner som ønsker å benytte tilbudet om terapi kan vi gjøre egne avtaler. Ta i så fall kontakt!