Ungdomstiltak

Ungdom i alderen 15-18 (25) år kan benytte ulike tiltak i Familiebasen. Det er normalt familien som har omsorgsansvaret for ungdom under 18 år, mens ungdom over 18 år er myndige og har ansvaret selv. Vanlige tiltak er:

DSC06994

  • Hybeltrening med tett oppfølging
  • Midlertidige opphold mens andre tiltak avklares
  • Ettervern

I tillegg kan ungdom også benytte seg av tiltak som Familieopphold, Avlastning, Samvær, Arbeidstrening og praksis, samt Ferieopphold.

For alle tre tiltakene bor ungdommen i Familiebasen på hybel eller i leilighet med tett oppfølging. Oppholdet skreddersys for hver enkelt. Det er fokus mot relasjoner og framtiden, mulighet for støtte og trening av praktiske utfordringer i nåtiden, og mulighet til å finne ressurser i fortiden.

For mange vil det være viktig med oppfølging eller støtte for å komme i gang med skole eller arbeid.

Mange trenger å styrke selvtillit, mestringsevne og selvstendighet.

Ofte er et traumebevisst miljø med toleranse og muligheter for passe store utfordringer viktig. Følelsesregulering, praktisk hjelp med angst, depresjon eller lignende, og trening av vurderingsevne er vanlig.

For noen er terapeutiske samtaler viktig, og for de fleste vil oppholdet ha en terapeutisk effekt.  Veiledning og planlegging mot framtiden er gjerne sentralt.

Noen ungdommer bor her mesteparten av tiden, andre er her for eksempel bare i skoleuka, eller og bare i helger og ferier. Noen kommer i perioder. Lengden på oppholdene varierer ut i fra behov. Man kan bor her til man blir selvstendig og flytter for seg selv. Hvordan oppholdet organiseres avklares på forhånd og evalueres under veis. Ungdom som bor på Buan vil alltid ha en plass med trygge voksne hvor de kan henvende om de skulle ha behov for det.

For mange gir gårdsaktivitetene en fri-plass hvor de kan være seg selv. Et sted de kan bruke kroppen, stimulere sansene, kjenne følelsene og bli kjent med egne grenser og evner.

Hos dyrene kan man finne glede, dele sorger, få avstand til sinne og finne godhet. Dyrene trenger at vi gir dem det basale, som mat og vann. De har behov for hjelp i hverdagen, som trening, feiing og stell. De setter pris på det gode, som kos, nærhet og varme. De er sosiale og vil ofte søke vårt vennskap. De er ærlige og vil sette pris på muligheter vi kan gi dem til å utvikle seg gjennom trening og aktivitet. De har behov for at vi setter grenser, at vi er tolerante, og tar ledelsen på en god måte.

Dyrene dømmer ikke, men kan lære oss mye.