Buan Gård

Omsorg- og Utviklingssenter

Buan Gård
Buan Gård

Buan Gård Omsorgs- og Utviklingssenter gir hjelpetiltak for barnevernet.

Her brukes ressursene hos dyrene, naturen og gårdsbruket i kombinasjon med høy sosialfaglig kompetanse.

Her er det etablert et positiv terapeutisk miljø der mennesker finner både utfordringer, sosialt fellesskap, gleder og mestringsopplevelser.

Her skreddersys tilbud og det legges vekt på relasjoner.  Relasjoner til nettverk, både privat og offentlig, samt utvikling av relasjonskompetanse og sosiale ferdigheter.