Buan Gård

Omsorg- og Utviklingssenter

Buan Gård
Buan Gård

Buan Gård Omsorgs- og Utviklingssenter tilbyr hjelpetiltak for barn, ungdom og familier som vil finne sin egen vei.

Her brukes ressursene hos dyrene, naturen og gårdsbruket i kombinasjon med høy sosialfaglig kompetanse i arbeid med å skape utvikling mot livsglede, autonomi, selvstendighet og sosial fungering.

Her er det etablert et positiv terapeutisk miljø der mennesker kan finne både utfordringer, sosialt fellesskap, gleder og mestringsopplevelser.

Tilbudet skreddersys og det legges vekt på relasjoner.  Relasjoner til nettverk, både privat og offentlig, samt utvikling av relasjonskompetanse og sosiale ferdigheter.

Ved Familiebasen tar vi i mot hele familier og gir et omfattende hjelpetiltak som  kan forebygge omsorgsovertagelse og gi barn, ungdom og familier en ny og god start.

Ved Ungdomsbasen kan barn og ungdom komme på egenhånd eller sammen med familie. Vi har flere ulike tiltak som alle foregår i tett samarbeid med barnet eller ungdommen, ev. foresatte og oppdragsgiver. Trykk på linken for å lese mer.