Familiebasen

Familiebasen
Familier på tur med hest og vogn!

OBS! Siden er under redigering, -alle linkene fungerer ikke ennå…

Familiebasen tilbyr flere ulike tiltak. Tiltakene fokuserer mot å styrke det positive i familielivet og bidra til at familier håndterer sine utfordringer slik at familielivet fremmer god helse og utvikling. Det er vanligvis familien (foreldre eller foresatte) som har omsorgsansvaret for barna og ungdommene, og tiltakene er frivillige. Tiltakene skreddersys ofte og det er gode muligheter for å tilpasse tilbudet.

Familiebasen samarbeider med gården og Ungdomsbasen. På gården kan man være med i fjøset, delta i ridning, ha praksis, og mye, mye mer. Noen ganger har Ungdom fra Ungdomsbasen familien sin boende i Familiebasen. Andre ganger fortsetter ungdom fra Ungdomsbasen i Familiebasen etter endt opphold i Ungdomsbasen. Familiebasen ønsker å være et slags bindeledd mellom barnevernssaker der ungdom ikke kan bo hjemme, og barnevernstiltak der ungdommene bor hjemme, samt tiltak som ikke har noe med barnevern å gjøre. Ideen er at slike bindeledd kan skape større muligheter for at ungdom og familier kan utvikle seg mot mindre behov for barnevern, samtidig som behovet for barnevern kan forebygges.

Her er en kort oversikt over tiltakene Familiebasen tilbyr, klikk på teksten for finne ut mer:

De fire øverste punktene (familietiltak, ungdomstiltak, avlastning og samvær) er hjelpetiltak som kan bestilles i samarbeid med barnevernet i kommunen. Alternativ skole bestilles i samarbeid med skolen, det samme kan gjelde praksis. Arbeidstrening og praksis kan bestilles i samarbeid med NAV.

Ferieopphold er et gratis tilbud for alle, der hvem som helst kan melde seg på. Tiltaket støttes av Bufdir, og er derfor gratis.