Familiebasen

Familiebasen
Familier på tur med hest og vogn!

Familiebasen gir et omfattende hjelpetiltak som kan forebygge omsorgsovertagelse og gi barn, ungdom og familier en ny start. Hovedmålgruppen er familier med barn i alderen 6-16 år, men alle er velkomne!

Vi har tatt Helsetilsynets rapport fra 2019 «Det å reise vasker øynene«, på alvor når det gjelder hjelpetiltak for barnevernet (se: «drøfting og oppsummering» s 60). Vi tilbyr et omfattende hjelpetiltak med fokus på levekår, aktivitet, sosialt fellesskap samt fysisk og psykisk helse. Her skreddersys tiltaket som kan inneholde både praktisk hjelp, veiledning, terapi og fokus mot å redusere stress. Det er en fordel om hele familien deltar og det arbeides i forhold til nettverk. Det legges vekt på relasjoner, involvering av barn og unge, samt utvikling av autonomi og ansvar.

Tiltaket fokuserer mot å bidra til at familier holdes samlet på en måte som er til barnets beste, skaper endring og fokuserer mot mestring i framtiden.