Ungdomsbasen

HPIM1446

Målgruppe

Undom i alderen 15-23 år.

 • Ungdom somhar samarbeidsproblemer i forhold til hjem/skole.
 • Ungdom med angst/fobiler/sosiale problemer/..
 • Ungdom i ubalanse/aggressive/deprimerte
 • Ungdom med spiseforstyrrelser.
 • Ungdom som er utstøtt/mobbeofre
 • Ungdom med motivasjonsproblemer
 • Ungdom med lærevansker/dysleksi/mm
 • Ungdom med tilknytningsproblematikk
 • Ungdom med tilpassningsvansker
 • Ungdom som er traumatiserte
 • Ungdom som er depressive
 • Ungdom med andre psykiske vansker
 • Ungdom i ettervern.

Vi kan ta i mot ungdom akutt, og vi tar i mot ungdom tom trenger oppfølging i flere år.

Vi tar i mot plasseringer etter Barnevernsloven § 4.4.2 og er et frivillig hjelpetiltak.

 

Formål
 • Ungdommen skal få nødvendig hjelp tilå løse sine problemer.
 • Styrke selvtilliten med mestirngsopplevelser.
 • Hjelp tilå starte livet på nytt eller å bli frisk.
 • Kunne fullføre skole eller gå på arbeid.
 • Skape motivasjon og livsglede.
 • Hjelp til kvalifiseringsundersøkelser go få et riktig utdannings- og yrkesvalg.
 • Hjelp til etablering.
 • Utredning hos PPT, BUP eller DPS.
 • Etablere et positivt samarbeid med hjelpeapparatet.

 

Informasjon

Frivillig hjelpetiltak
Hvordan få plass

Inntak
Ta med
Oppfølging

 

Hverdagen

Hvordan man bor
Døgnrytme
Måltider
Regler
Ferie og fritid
Utflukter
Lokaler
Familie og nettverk
Ukeplan
Råd og veiledning
Tema
Undervisning
Husmøte
Aktiviteter

 

Arbeidsmåter

Faser
Hvordan vi styrker
Foreldrene
Hjemreise
Flytting
Skifte bosted/skole/miljø
Samarbeid
Trygghet og relasjon
Fellesskap
Trivsel

 

Personale

Ansatte

 

Muligheter

 

Dyr