Ungdomsbasen

HPIM1446

Ved ungdomsbasen har vi flere ulike tiltak. Barn og ungdom som kommer hit av mange grunner, alt fra de som ønsker seg gårdsferie, til de som opplever at de ikke kan bo hjemme lengre og  kommer hit i samarbeid med foreldrene og barnevern. Noen kommer hit i samarbeid med helstjensten eller NAV. Det er alltid foresatte som har ansvaret for barn og ungdom som ikke er myndige under oppholdet. Vi samarbeider derfor tett med både de foresatte, oppdragsgiver og ikke minst med barnet eller ungdommen selv. Vi har mange muligheter til å tilpasse oppholdet i forhold til  behov. Nedenfor er en liste over tiltakene, trykk på den teksten for mer informasjon: