Ungdomsbasen

HPIM1446

Det første huset man kommer til når man ankommer gården, er Rødhuset. Der holder Ungdomsbasen til. Ungdom omkring 13-18 år kan bo i Rødhuset og slik være del av Ungdomsbasen. Ungdomsbasen er godkjent som en omsorgsinstitusjon.

Livsglede, aktivitet, sosialt samvær samt familie og nettverk er viktig ved Ungdomsbasen. For å få til dette jobbes det for samarbeid mellom de som har betydning. Først og fremst må ungdom som skal bo i Ungdomsbasen bli hørt og ha betydning i eget liv. Foresatte, som foreldre og fosterforeldre, samt barnevern og lignende har også ansvar og betydning. De som jobber i Ungdomsbasen vil ha ansvar og betydning. Ofte er slekt, venner og bekjente også betydningsfulle. Ikke minst vil lærere, leger, psykologer og andre kunne ha betydning. For noen vil flere, eller andre, enn de som er nevnt her ha betydning, og da er det viktig å få til samarbeid med dem.

Ofte kan helt andre ting enn det som er nevnt over, ha stor betydning for ungdommer. Som for eksempel dyr, natur, musikk, idrett, å gå tur, å danse, å male, å strikke, å lage ved, å ri, å kjøre, eller helt andre ting. I Ungdomsbasen satses det på at når slike ting får ha betydning i livet, kan det bidra til at man lettere klarer å møte utfordringene i livet. Det satses på at det kan være slik i livet, også i perioder da utfordringene kan være ganske store.

Ungdomsbasen samarbeider med gårdsbruket. Det gir ungdommer mulighet til å bli kjent med dyr, bruke kroppen, sansene og følelsene. De får også være med på mye artig, trivelig og sosialt. Det er selvfølgelig frivillig, og utvilsomt trivelig! Noen syns at gårdsaktivitetene blir som en slags pause fra andre utfordringer. Som en mulighet
til å puste ut og være seg selv. Andre opplever at det er lettere å bli kjent med andre, få venner og ha det hyggelig når man er sammen med dyrene. Noen ungdommer merker at de kan trene opp seg selv både fysisk, psykisk og sosialt gjennom samvær og aktivitet sammen med dyrene. Ikke minst er det mange som merker at dyrene og naturen bidrar til livsglede og aktivitet. De tøffeste geitene på gården, beiter på taket til Rødhuset.

Ungdomsbasen samarbeider med Familiebasen. Dette gjør at hele familier kan få et godt og spesialtilpasset tilbud.

  • Noen ganger kan familien til en ungdom som bor i Ungdomsbasen få et tilbud i Familiebasen. De kan komme til bestemte tider, eller bo der fast i en periode.
  • Noen ganger kan en ungdom som er ferdig med å bo i Ungdomsbasen flytte over til Familiebasen. Det kan for eksempel være for å begynne en prosess mot å flytte hjem sammen med familien, fosterforeldre, eller for å klare seg selv.
  • Noen ganger kan Ungdomsbasen og Familiebasen samarbeide for å bidra til at en ungdom skal få ha gode samvær med familien, eller andre.
  • Ofte samarbeider Ungdomsbasen og Familiebasen om aktiviteter på gården.

Vanligvis er barnevernet i kommunen med på å anbefale at en ungdom skal flytte i institusjon. Noen ganger vet ungdommen, foreldre / foresatte, eller kommunen om en institusjon de syns passer. Som oftest må det også avklares med Bufetat. Dette kan være greit å vite dersom man kan tenke seg et opphold på Ungdomsbasen.

VELKOMMEN!!!