Arbeidstrening

Vi har lang erfaring med arbeidstrening gjennom NAV.  Her treffer man et godt arbeidsmiljø med fast struktur og oppgaver som følger årets gang.

Vi gir veiledning og oppfølging. I samarbeid med deltagerne prøver vi å finne deres suksessfaktorer for å kunne stå i arbeidslivet, behov for tilrettelegging samt interesser og motivasjon. Vi praktiserer arbeidslivets normer og regler og trener på å stå stødig i arbeidslivet også når det røyner på. Her kan man utforske egne evner og anlegg og finne ut i hvilken retning man bør satse.

Ulike temaer som kan være aktuelle for arbeidstrening kan være gårdsarbeid, hestestell, miljøarbeid av ulike slag, matlaging, orden og hygiene, mm.

Ved behov kan vi tilby bolig med oppfølging og veiledning kombinert med arbeidstrening. Dette avtales med NAV.

Det er mange barn knyttet til gården, derfor trenger vi politiattest av alle voksne, og alle må være rusfri.