Avlastning

Målgruppa for avlastning er barn fra 13-18 år.

Det er to faste avlastningsgrupper som kommer hver fjerde helg.  Ved behov kan man delta i begge grupper, -altså annenhver helg.  Avlastninga foregår normalt helger i partallsuker. Kalender settes opp hvert halve år.

Ved behov og etter avtale kan vi også arrangere avlastning til andre tider.

Avlastninga starter fredager 17:00 og slutter søndager 17:00. Helga fylles med ulike aktiviteter, som dyrestell, ridning, kunst og håndverk, spill, lek, matlaging, hygge. Deltagerne er med på å finne ut hva vi skal gjøre, og vi samarbeider om å få det til!

Ta kontakt for mer informasjon og eventuell bestilling av plass.