Barnebolig

Vi har erfaring med å ha daglig omsorg for barn i barnebolig.  Dette tilbudet krever individuell vurdering av om våre boliger egner seg for det aktuelle barnet. Egen avtale utarbeides hver gang.

Ta kontakt for mer informasjon!