Skole

 

Alternativt skoletilbud

Vi har lang erfaring med alternative skoletilbud i forbindelse med gården og skolene er velkomne til å benytte tilbudet:

Vårt tilbud pleier å gi spesielt gode resultater når det gjeler utfordringer av psyko-sosial art (utrygghet, angst, depresjon,  relasjonsproblematikk, mm) sosiale utfordringer, utfordringer med hensyn til trivsel, språklige utfordringer, en del fysiske utfordringer (behov for å trene opp muskler, balanse, koordinasjon, kroppskontroll..mm), samt selvstendighet og motivasjon.

Et skoletilbud her gir ofte skolen en mulighet til å bli oppmerksom på eleven i en helt ny kontekst, noe som pleier å være veldig fint.

Vi har spesialpedagogisk kompetanse, og kompetanse på de fleste grunnskolefag, mange videregående fag, samt spesielt mye erfaring med traumer, relasjonelle utfordringer, og andre psykiske utfordringer.

Tilbudet er åpnet for elever i alle aldre og tilpasses den enkelte etter avtale med skolen. Vi skriver rapport hvert halvår, eller etter avtale med skolen.

Skole for barn som bor på Buan

Noen barn bor her i kortere perioder og man ser det som hensiktsmessig at de følges opp av skolen fra hjemkommunen mens de er her. De har da mulighet til å kommunisere med skolen ved hjelp av digitale løsninger. Her har vi egnede plasser for skolearbeid, og mange vil kombinere hjemmeundervisning med alternativ skole på gården.

Ta kontakt for å diskutere mulighetene!